• Vui lòng enable cookies trong trình duyệt để website thuoctienloi.vn phục vụ bạn tốt hơn. Cảm ơn

Vậy Cookies là gì?

Cookies là một ít dữ liệu nhỏ được gửi đến máy tính của bạn khi bạn truy cập vào website. Trong những lần truy cập sau, dữ liệu này sẽ được gửi đến webiste.

Cookies này cho phép chúng tôi nhận biết bạn đã truy cập vào website và bạn không cần nhập những thông tin đã từng lưu trữ, giúp bạn không nhất thiết phải nhập lại tất cả thông tin từ đầu. Chúng tôi cũng sử dụng  cookies để ngăn chặn giả tạo và những mục đích khác.  Nếu trình duyệt của bạn được cài đặt để từ chối cookies từ website của chúng tôi, bạn sẽ không thể hoàn tất việc giao dịch mua bán hoặc một số tính năng tiến bộ của webiste. và do vậy chúng tôi đề xuất bạn cho phép (anable) cookies cho website thuoctienloi.vn. Việc làm này hoàn toàn gây mất an toàn và nguy hiểm cho máy tính của bạn, chúng tôi đảm bào điều đó.

Enabling Cookies như thế nào

Internet Explorer 7.x

 1. Khởi động Internet Explorer

 2. Dưới trình Tools menu, click vào Internet Options

 3. Click vào Privacy tab

 4. Click vào nút Advanced

 5. Chọn  trong hộp box Override Automatic Cookie Handling và Always accept session cookies

 6. Click OK

 7. Click OK

 8. Khởi động lại Internet Explore

Back to Top

Internet Explorer 6.x

 1. Chọn Internet Options từ  Tools menu

 2. Click vào Privacy tab

 3. Click nút  Default (hoặc chọn side bar đến Medium) dưới mục Settings. Click OK

Back to Top

Mozilla/Firefox

 1. Click vào Tools-menu trong Mozilla

 2. Click vào Options...  để mở một cửa sổ mới

 3. Click vào Privacy bên phần trái của cửa sổ. (Xem hình dười)

 4. Mở mục Cookies

 5. Chọn Enable cookies và Accept cookies normally 

 6. Bấm vào OK để lưu lại.

Back to Top

Opera 7.x

 1. Click vào Tools menu trong Opera

 2. Click vào Preferences... trong menu - một cửa sổ mới sẽ mở ra

 3. Click vào Privacy gần cuối cửa sổ. (Xem hình dưới)

 4. Chọn Enable cookies và Accept all cookies trong cửa sổ  "Normal cookies" drop-down

 5. Bấm Ok để lưu 

Back to Top


comments powered by Disqus


comments powered by Disqus