JUVEDERM ULTRA XC 1ML

Các hình khác

JUVEDERM ULTRA XC 1ML
9.200.000 ₫

Tình trạng: Còn hàng

Thuốc tiêm gel JUVEDERM ULTRA XC 1ML Acid hyaluronic dạng gel 24mg, Lidocaine hydrochloride 3mg, Dung dịch đệm phosphate pH 7,2 vừa đủ 1ml, 1 ống tiêm chứa 0,8ml Juvederm Ultra XC
Xem chi tiết

Chi tiết

Thuốc tiêm gel JUVEDERM ULTRA XC 1ML

Đóng gói thuoc:  1 Hộp 1 lọ 1ml

Thành phẩn:
Acid hyaluronic dạng gel 24mg, Lidocaine hydrochloride 3mg, Dung dịch đệm phosphate pH 7,2 vừa đủ 1ml, 1 ống tiêm chứa 0,8ml Juvederm Ultra XC

Thông tin khác

Thông tin kỹ thuật

Nhà sản xuất Allergan

comments powered by Disqus


comments powered by Disqus