JUVEDERM VOLUMA WITH LIDOCAINE 1ML

JUVEDERM VOLUMA WITH LIDOCAINE 1ML
11.200.000 ₫

Tình trạng: Còn hàng

Thuốc tiêm gel Juvederm Voluma with Lidocaine 1ml với Acid hyaluronic dạng gel 20mg, Lidocaine hydrochloride 3mg, Dung dịch đệm phosphate pH 7,2 vừa đủ 1ml, 1 ống tiêm chứa 1ml
Xem chi tiết

Chi tiết

Thuốc tiêm gel Juvederm Voluma with Lidocaine 1ml

Đóng gói thuoc:  1 Hộp 1 lọ 1ml

Thành phần: 
Acid hyaluronic dạng gel 20mg, Lidocaine hydrochloride 3mg, Dung dịch đệm phosphate pH 7,2 vừa đủ 1ml, 1 ống tiêm chứa 1ml

Thông tin khác

Thông tin kỹ thuật

Nhà sản xuất Allergan

comments powered by Disqus


comments powered by Disqus