OLICLINOMEL N4 - 550E 1000ML

OLICLINOMEL N4 - 550E 1000ML
770.000 ₫

Tình trạng: Còn hàng

Dịnh truyền OLICLINOMEL N4 - 550E 1000ml thành phần hỗn hợp lipid thuoc: soybean oil + olive oil: 20%, hỗn hợp acid amin, Hỗn hợp glucose 80g + calcium chloride.2H2O 0,3g
Xem chi tiết

Chi tiết

Dịnh truyền OLICLINOMEL N4 - 550E 1000ml 

Thành phần thuoc:  hỗn hợp lipid: soybean oil + olive oil: 20%, hỗn hợp acid amin, Hỗn hợp glucose 80g + calcium chloride.2H2O 0,3g

Đóng gói: Túi 1L có 3 ngăn: 0,2l Lipids 10% + 0,4l Aminoacids 5,5% + 0,4l Glucose 20%

Thông tin khác

Thông tin kỹ thuật

Nhà sản xuất Baxter

Sản phẩm tham khảo


comments powered by Disqus


comments powered by Disqus