Thực phẩm chức năng

"TPCN là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng bổ sung dinh dưỡng, tạo cho cở thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật".

Thực tế TPCN là cần thiết khi đời sống nâng cao và khi đối đầu môi trường sống, lối sống chưa lành mạnh dẫn đến thiếu chất thì thực phẩm chức năng là nguồn bổ sung cho khiếm khuyết thức ăn, dinh dưỡng hay khoáng chất vi lượng . . .

Lưới Danh sách

Sắp xếp tăng dần

1-12/33

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Lưới Danh sách

Sắp xếp tăng dần

1-12/33

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3