TINECOL

TINECOL
55.000 ₫

Tình trạng: Hết hàng

Kem Tinecol có một phổ diệt nấm rộng và cho hiệu quả tin cậy trong điều trị thuoc: lác( hắc lào), lang ben, nấm kẽ, nấm móng, nấm tóc và các lọai nấm thân khác...gây ra do: Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Malasseza furfur cũng như trong điều trị lành nấm Candida ở da.
Xem chi tiết

Chi tiết

Chỉ định thuoc:
Kem Tinecol có một phổ diệt nấm rộng và cho hiệu quả tin cậy trong điều trị: lác(hắc lào), lang ben, nấm kẽ, nấm móng, nấm tóc và các lọai nấm thân khác...gây ra do: Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Malasseza furfur cũng như trong điều trị lành nấm Candida ở da.

Thông tin khác

Thông tin kỹ thuật

Nhà sản xuất Không

comments powered by Disqus


comments powered by Disqus